Kommunikation som möjliggör utveckling och glädje

Att få chans att kommunicera på sitt eget sätt och hjälp att blir förstådd är inte en självklarhet för alla, trots att det är grunden till så mycket utveckling och självklart också glädje. Stiftelsen har bidragit till visuella hjälpmedel för kommunikation för deltagarna på Play on Wheels och vi ser redan fantastisk uteckling i barnens sätt att kommunicera och göra sig förstådda.

Självklart kommer detta vara ett fokus löpande framåt också, ser fram emot att följa deltagarna när de kan göra sig alltmer hörda och ta sin rätta plats!

Här skriver Lindie från Play on Wheels om vikten av kommunikation och de visuella hjälpmedel man jobbar med:

“Verbal and non-verbal communication has many levels of development. From the first time a baby looks into her mother’s eyes and smiles, to a teenager  sharing the heartbreak of losing a first love, communication is a complex ability developed over years. In 2020, Play on Wheels was able to operate from August to November, where general communication goals focussed on making eye-contact, sender-receiver responses, and communicative intent for our awareness groups. For our transitional and interactive groups, focus was placed on recognising nouns and verbs, Identifying personal needs and associating requests with a response.  Out of fourteen children who have been exposed to the use of visual aids for communication, six have shown improvements in their ability to communicate”.