Ekonomi

Vi är en liten stiftelse med minimala omkostnader för administration. Samtliga styrelseledamöter arbetar ideellt. Den absolut största delen av alla donerade gåvor går direkt till stiftelsens målgrupp, endast obligatoriska kostnader för konto- samt registerhållning t ex frångår.

Stiftelsen innehar 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

Vi redovisar löpande projekt vid stöttat via Facebook (Gustav Whitefield Memorial Fund), denna hemsida, nyhetsbrev samt i våra Årsredovisningar.

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.