Sök bidrag

Vilka kan söka bidrag och hur gör man?

Stiftelsen ger bidrag till barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år med medfödd eller förvärvad funktionsvariation med rörelsehinder (ej neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Vi har inga geografiska begränsningar i vilka som kan söka bidrag.

Ansökan görs skriftligen genom att fylla i ansökningsblanketterna nedan. Intyg etc behöver inte bifogas, vi återkommer vid behov av förtydliganden.

Styrelsen kommer besluta om donationer till individer, verksamheter och/eller aktiviteter i enlighet med stiftelsens stadgar och syfte.
Beviljade ansökningar skall styrkas med betalningsunderlag senast 6 månader från det att beviljande meddelats. Därefter får ny ansökan göras.

Beslut fattas vid våra styrelsemöten 2024:

Fler sätt att ansöka

Ansökningsblankett

Du kan också fylla i och posta en ansökningsblankett till oss. Ladda ner och skriv ut den blankett som passar dig och posta till:

Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield
c/o Pia Angervall
Hälleflundregatan 30 lgh 1202, 426 58 Västra Frölunda

E-mail

Det går också bra att skicka ansökan per e-post till: info@gustavwhitefield.com
Observera att ni måste ange en mailadress för återkoppling.

Vi arbetar i enlighet med GDPR i hanterandet av ansökningshandlingar.