Extra stöd till de särskilt utsatta i kåkstäderna

Dessa osäkra tider är svåra för oss alla på olika sätt. Vi gör vårt bästa för att ta vara på våra familjer, vänner och i synnerhet alla i särskilda riskgrupper. Att bo i en kåkstad och tvingas till karantän i sitt hem, ofta många personer på liten yta och dessutom inte sällan under svåra missförhållanden såsom missbruk och våld är för många omöjligt att föreställa sig. Project Playground arbetar outtröttligt för ”sina” barn även under dessa tider och upprätthåller kontakt, läxhjälp, förnödenheter och inte minst utbildning om hur vi stoppar smittspridningen. Stiftelsen har skickat ett bidrag på 10 000 Rand till detta arbete, speciellt avsett för barnen på Play on Wheels; hjältarna med funktionsvariation som ju tillhör de ytterst utsatta. Tack för allt gott ni gör, Project Playground, vi skickar all kärlek och styrka till er!

”We bring our hearts to our community, and our community to our hearts — for the boy with an abusive mother, for the girl that can’t hide from her father beating her mother or for the family cramped in a one-room home. Even though we are encouraged to stay at home to protect the spread of #COVID19, for many of our kids, staying at home doesn’t protect them from life. Our team is moving mountains to ensure all kids are continuing to stay safe through aid packs, digital education, learning and psychosocial support via the means available.” #projectplayground