Alicia har varit på träning i Polen till glädje för kropp och sinne

”Tack än en gång för er omtanke och själva bidraget till Alicia. Alicia har deltagit i ett rehabiliteringsprogram vid Masgutova i Warszawa, Polen (https://masgu.com/) under två veckor. Allting gick väldigt bra, vi ser att sådana här typer av ”intensiva” program tillför nödvändig stimulans som hennes kropp och sinne behöver.”


Alicia med föräldrar tackar för bidrag till en viktig resa till Polen för intensiv träning för Alicia och ny kunskap för föräldrarna. Alicias pappa berättar: ”Det viktigaste med detta program är att vi föräldrar får med oss mycket instruktioner och material som gör att vi kan fortsätta med detta på hemmaplan. Vi ser framför oss att Alicia kommer delta fler gånger, nästa gång kanske det blir en längre period om omständigheterna tillåter detta. Vi ser hur lycklig Alicia är efter ett sådant pass. Alicias tillstånd gör att hon själv inte rör på kroppen, utan all stimulans måste ske genom rörelser och rehabilitering, och vi som föräldrar ser en effekt omgående.”