Vinterupplevelser som ger mersmak

Ett varmt tack från Riksgymnasiet i Göteborg som varit på vinterresa till Trysil, en resa som gett åtta ungdomar ”chansen att göra något som många av dem inte trodde var möjligt med just deras funktionsnedsättning”. Läs hela den fina reseberättelsen här nedan. En fantastisk upplevelse som ger utveckling, glädje och mod att fortsätta testa nya saker!

”Vi vill härmed rikta ett stort tack för ert bidrag som hjälpte till att möjliggöra Riksgymnasiets vinterresa till Trysil 19-23 mars 2017.

Resan arrangeras ihop med Trysilguidene som tillhandahåller specialsydda skidupplevelser av olika slag. Skidinstruktörerna är specialutbildade och kan erbjuda individer med olika funktionsnedsättningar möjligheten att susa ner för backen på särskilt anpassad skidutrustning av varierande slag.

I år bestod resesällskapet av 8 elever och 15 personal från Riksgymnasiet. Elevernas funktionsnedsättningar skiljer sig och några behöver särskild tillsyn under natten. Inför resan har en särskilt anpassad buss bokats som är utrustad med lyft, toalett och rymlig interiör. Det faktum att vi alla är samlade i ett fordon under en sådan resa stärker gruppkänslan och sammanhållningen vilket bidrar till att resan blir en minnesvärd upplevelse. Boendet på skidorten ägde rum på ett hotell i nära anslutning till skidbackar och skidskolan. Hotellets faciliteter är rymliga och rummen är väl anpassade för rullstolar och alla övriga hjälpmedel som en sådan resa kräver av praktiska skäl.

Av resans fem dagar gick två åt till själva resan och de återstående tre till skidåkning av olika slag. Efter en hel dags njutning i skidbacken längtade deltagarna till hotellets spa och relaxavdelning för att mjuka upp stela och ansträngda muskler. Särskilt omtyckt var den uppvärmda utomhusbubbelpoolen. Kvällarna ägnades åt att sitta framför brasan i hotellets lounge och umgås och prata om dagens upplevelse eller till återhämtning.

Vi vill slutligen rikta ett särskilt stort tack för att ni har varit med och bidragit till att ge våra elever chansen/möjligheten att få vara med om denna fantastiska resa. De har fått chansen att göra något som många av dem inte trodde var möjligt med just deras funktionsnedsättning.

Ni har bidragit till inte bara en fantastisk resa, utan även upptäckten av nya möjligheter och intressen hos våra elever. Genom ert bidrag och våra elever sprids möjligheten/vetskapen till andra om att kunna åka skidor trots sin funktionsnedsättning. Flera av våra ungdomar som varit med på Riksgymnasiets vinterresa har efter hemkomst engagerat sig på egen hand och bokat skidresor nu när de vet att möjligheten finns. De engagerar även nästkommande klass och sprider kunskapen om att det faktiskt är möjligt att ”susa” ner för en backe i fjällen oavsett funktionshinder.

Slutligen vill vi nämna att vistelsen i Trysil som helhet har varit mycket lyckad och att alla deltagare har uttryckligen visat på att de varit med om en oförglömlig vecka!”