Vi stödjer Project Playground

2013-10-20 Vi är glada över att presentera ett samarbete som kommer ge alla barn på Project Playground, inte begränsat till Play on Wheels – alltså drygt 300 barn – livsviktig extra kraft och näring för att orka lära, leka – leva. Under två år kommer Sight and Life (www.sightandlife.org) förse barnen i Langa med alla de vitaminer och mineraler de behöver komplettera sin kost med för att växa och må så bra de förtjänar!

Våra värderingar sammanfaller med den fantastiska organisationen Sight and Life’s som sedan 1986 verkat för att motverka den ”gömda hunger” som finns i fattiga områden i världen. Det handlar om den effekt en kost som kanske ger mättnad men inte är tillräcklig för att kroppen skall få alla essentiella vitaminer och mineraler har på barns utveckling. För att ge alla barn chansen att nå sin fulla potential behöver man bygga inifrån, näringsmässigt och känslomässigt.

Barnen håller nu på att prova de olika tillskotten för att alla skall få en anpassad dosering och personalen kommer lära sig hur tillskotten skall beredas.

Hittills går det bara bra, barnen gillar det de smakat! Starten för programmet kommer vara i januari 2014.