Välkomna med ansökningar om bidrag senast 9 april

Nästa tillfälle som styrelsen behandlar ansökningar är 11 april. Det betyder att vi behöver ha din ansökan senast 9 april. Vi ger bidrag till barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år med medfödd eller förvärvad funktionsvariation med rörelsehinder (ej neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Här kan du läsa mer om kriterier och hur du ansöker.