Utbildning för fler i Kinshasa

Tresor Singbo driver organisationen Hope for Kinshasa (hopeforkinshasa.org) som grundat vårdcentral och social verksamhet i utsatta delar av Kinshasa – något som ger sysselsättning och viktig hjälp i vardagen för många. Nu har de även börjat rikta in sig på funktionsnedsatta och vill ge speciellt stöd till dessa individer. Som på många andra håll i världen har denna grupp gömts undan och aldrig fått någon extra knuff i rätt riktning. Vi har fört diskussioner med Tresor om projektet och bidragit till starten av teckenspråksutbildning för personal på skolan i området där de verkar, så att fler barn ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Här en bild på Israel som nu tack vare detta äntligen fått börja skolan! Han är så glad och hans familj tackar så mycket.

Vi är glada att kunnat bidra med en liten grund till detta viktiga arbete och önskar all lycka till organisationens arbete framöver!