Tack från Svartedalen!

Vi har fått ett fint tack från Svartedalen dit vi i somras donerade 6 kameror till eleverna här:

Hej! Vi använder kamera och fotar teman vi arbetar med. Ex vi har arbetat med djur på bondgård och då fotar eleverna djuren och vi gör collage och kan vi fortsätta lektionen i klassrummet. Eleverna i särskolan behöver oftast uppleva och se och känna på det tema vi ska lära oss om. Dessa kollage har eleverna själva klippt och klistrat. Ett annat kollage handlar om hösten eller ett från är när vi var på bushuset. Det är också ett bra sätt att locka till kommunikation när vi ser på bilderna. Så tack så väldigt mycket!