Nya barn och transport på plats för Play on Wheels

Möt två av de tre fina nya deltagarna på Play on Wheels, Siyamthanda och Hlomla, här iklädda t-shirts som vi bidragit till för att underlätta rörelse och lek. Vi är också glada att kunna meddela att en ny transportlösning är på plats för deltagarna på Play on Wheels, med stöd från oss! Tidigare hämtades barnen i en minibuss helt utan anpassning, besvärligt för både personal och barn. Nu är avtal tecknat med ett bolag som kommer hämta i anpassat fordon, med riktig säkerhetsutrustning och försäkringar. En viktig länk för att barnen skall kunna ta del av verksamheten på PoW!