Möt Anton Samuels från LSS Assistans

2013-12-01 Som vi berättade i somras är LSS Assistans det assistansbolag som gjorde vardagen enklare för Gustav och oss i familjen. Alltid där och alltid fokus på vad som var viktigt för Gustav, hans familj och sin personal. Medarbetare med helt rätt inställning och en verksamhet med en unik kombination av hjärta och professionalism. Numera är de ett viktigt stöd för stiftelsens verksamhet, ett ytterligare bevis på deras stora engagemang. I somras donerade de fantastiska 50 000 kronor till oss. Vi kommer löpande här skriva om olika eldsjälar vi möter och först ut är en kort intervju med Anton Samuels, VD för LSS Assistans, som tillsammans med sin personal dagligen gör livet bättre för många. Läs mer på www.lssassistans.se.

1: LSS har ett tydligt personligt engagemang i sina brukare med familjer. Vad grundar sig detta i? Vi ser behovet ute hos våra brukare och deras familjer där vardagen är något mer komplicerad än hos de flesta andra att vi kan med vår kompetens och erfarenhet avlasta dessa familjer med bla juridik och administration som är tidskrävande och inte alltid helt enkelt. Vi anser vidare att brukaren och assistenten ska lägga så lite tid på administration som möjligt, och istället förbättra levnadsvillkoren för brukaren, och en behagligare arbetsplats för assistenten som kan lägga all sin energi och motivation på brukaren, och inte administrativa uppgifter. Vi vill inte omvandla brukaren, anhöriga eller assistenten till administratörer. Vi vill att de ska fortsätta göra det som de tycker om att göra, och vi har heller inga planer eller krav på att ändra detta i framtiden, då en av de största anledningarna till att våra brukare och assistenter väljer oss är just att vi även sköter det juridiska och adminstrativa.

2: På vilket sätt vi ni bidra till ett bättre samhälle för personer med funktionshinder? Det är ett ganska tydligt fokus på ekonomi och kostnader i media och individen syns inte. Vi ser att vi kan hjälpa de mest behövande i samhället och förändra deras vardag på ett positivt sätt. Vi arbetar även aktivt med att stötta två SOS barnbyar för funktionshindrade i Sydamerika och i Afrika, där verksamheten går ut på att hjälpa och stötta barn med funktionshinder i delar av världen där social omsorg inte är en självklarhet. Att förändra världen till det bättre tror vi endast kan ske genom att man som individ eller som organisation tar det första steget, och agerar föredömligt för såväl branschkollegor, som brukare och assistent. Därför har vi startat en ny årlig tävling/tradition som heter ”Årets Guldstol”. Årets Guldstol en en tävling där barn upp till 10 år får skicka in sina handskrivna förslag på hur vi kan göra världen till en bättre plats för människor med funktionshinder. Vi riktar oss till barn eftersom vi dels vill ta vara på barnens kreativitet, men även uppmuntra till att i tidig ålder bry sig om omvärlden och att det faktiskt kan löna sig att hjälpa andra människor, då vinnande bidrag belönas med 10.000 kronor.

3: Varför valde ni att stötta Insamlingsstiften till minne av Gustav Whitefield? Vi arbetar med barn, många av våra brukare är barn och det är ett fokusområde för oss. Vi har även tittat runt på flera olika organisationer och stöttar bla SOS barnbyar som vi idag har ett samarbete med. Med SOS barnbyar har vi en nära kontakt med deras verksamhetsansvariga och följer deras arbete. Vi anser att det är lika viktigt att agera på lokal nivå som på en global nivå, och ISGW uppfyller alla de kriterier vi på LSS Assistans har på en seriös stiftelse där varje krona verkligen når rätt, och på rätt sätt. Vi har sedan tidigare haft en relation då Gustav fanns med oss på LSS och det föll sig naturligt att se på ISGW hur ni arbetade och såg att det var seriöst och konkret med tydliga lokala som globala mål. Detta ville vi bli en del av.