Magi i Sydafrika!

Fredagens konsert i Langa, Sydafrika, som Passalen och Play on Wheels gav var ren magi! Underbara musiker – hjältar – på scen som gav allt till minne av Yolanda och Gustav och för att påminna oss om allas rätt till delaktighet. Tack för allt ni gjort för att göra detta möjligt och tack för att vi fick vara med och bidra till denna helt fantastiska resa och alla viktiga möten.

Så viktigt också i ett land där stigmatiseringen kring personer med funktionsvariation är så utbredd – att få se och känna denna glädje och energi förmedlad av alla hjältar på scen!

Årets resa blir förhoppningsvis starten på återkommande möten mellan de svenska och sydafrikanska ungdomarna och familjerna, nya vänskapsband har knutits och erfarenheter delats som fört många nära varandra.