God fortsättning på det nya året och varmt tack för 2016!

Vi hoppas ni alla haft fina helger och ser fram emot ett nytt givande år! Vi i stiftelsen ser tillbaka på ett fantastiskt år 2016, då vi fått möjlighet att bidra till många individers och verksamheters utveckling. Glädje som ger framsteg och energi!

Vi vill skicka vidare varma tack från två verksamheter vi bidragit till under året: Förskolan Hjuviks Fyr och Nallens Korttidsboende. Hjuviks Fyr har nu ett mycket populärt redskap för vattenlek på sommaren och för sand eller andra material inomhus på vintern. Här kan barnen leka tillsammans, träna motorik, samspel och ha roligt!

De har också skaffat nya talknappar med inspelade ord såsom färger som gör att barn som inte kan uttrycka sig verbalt få chans att göra sin röst hörd ändå! Såhär skriver personalen på Hjuviks Fyr: ”Exempel på hur vi använder oss av talknapparna: Barnet får se en bildkarta med fyra olika färger. Varje färg finns representerad på en talknapp. När barnet trycker på knappen spelas namnet på färgen upp automatiskt. Detta kallar vi färgleken. Eller leken: ”Alla barn som har något….(en färg) får gå”. Barnen gillar den här leken och knapparna ger barnen möjlighet att få en röst till sin valda färg. Vi har även spelat in andra ljud som vi använder oss av i samlingen. Barnets eget namn till exempel, eller namn på sånger som gör det möjligt för alla att få välja vad vi ska sjunga i samlingen.”

På Nallens Korttidsboende har man nu en mycket uppskattad och nyttig vattensäng för avkoppling, sinnesstimulans och ro för barnen.

Varmt tack för att vi kunnat bidra till dessa medel som ger glädje och energi i många barns vardag!