Återkoppling från Play on Wheels

Play on Wheels i Sydafrika, som stiftelsen stödjer löpande och gjort så sedan 2013, växer och deltagarna där visar fantastiska framsteg varje dag! Genom glädjefullt lärande, rätt stöd och oändligt med kärlek får barnen och ungdomarna möjlighet att lära känna sig själva och förstå vilken enorm potential de besitter – något många av dem aldrig fått uppleva tidigare i sitt liv. Det är fantastiska resor vi får vara med på, läs här nedan den fina rapporten om vad våra senaste gåvor bidragit till. Ett exempel:

The wheelchairs purchased from Gustav Funding has caused improvements in postural alignment, strength and balance in all four participants (including the participant who got a refurbished wheelchair) and has reduced the spinal deformity in one participant that was caused by sitting in a wheelchair that was too small. The functional improvements of these participants include better sitting ability and, as a result, three of the four participants have improved use of one and both hands in activity, and the ability to move themselves around in class (although they prefer not to push themselves!). The fourth participant, Hlomla, already had reasonably good hand function. He is now, with minimal help, able to push his own wheelchair to the toilets and back. With a urine bottle that was purchased specifically for his use, he is even able to go to the toilet without anyone helping him!

Detta är bara en av de fina berättelserna vi får ta del av i rapporten, läs mer här.

Tack alla ni som bidrar så att vi kan ge de här hjältarna en positiv push framåt och hjälpa dem nå sin fulla potential – vilket de så väl förtjänar!