Varma hälsningar och tack från Lindeparkens gymnasiesärskola där eleverna fått möjlighet till härliga vinteruppevelser i Flottsbro i vår. Se här hälsning och bilder från gruppen via Calle Nilsson:

”Hej!Två mycket lyckade skiddagar till Flottsbro även i år. Härligt att se allas glada miner och förväntningar innan dagarna. Många av eleverna pratar fortfarande om hur roligt de hade under dagen. Skickar med några bilder från dagarna.Totalt 26 elever medverkade under dessa skiddagar. De fick pröva olika färdmedel som skidor, biski, skoter och en elev på snowboard. Det var flera elever som frågade efter mer information kring nästa vinterns skidskola. Hur man kan åka mer skidor på fritiden.Stort tack för den ekonomiska stödet som gjort att vi kunnat genomföra dessa dagar. Det är en ny upplevelse för många och som många aldrig skulle få möjligheten att pröva annars.”