Unika möten i Sydafrika en vecka i mars

Den 17 mars kommer en grupp körsjungande ungdomar från Passalen i Göteborg (www.passalen.se) resa ner till Kapstaden och kåkstaden Langa för ett unikt musikutbyte med sina nyfunna vänner på Play on Wheels (www.project-playground.org). Tillsammans kommer de hålla en konsert där, den 23 mars. Deltagarna har olika typer av funktionsvariationer men enas av sitt enastående driv, sitt mod, sin kärlek till musik och härlig gemenskap. Ungdomarna kommer spendera en vecka tillsammans och sjunga, spela, dansa och lära känna varandra – och upptäcka hur många likheter man har trots att man geografiskt bor långt ifrån varandra.

Dessutom kommer möten mellan medföljande föräldrar till den svenska gruppen och föräldrar eller andra vårdnadshavare till ungdomarna från Sydafrika arrangeras för erfarenhets- och känsloutbyte. Likaså får assistenter och personal chans att mötas och diskutera. Det blir en fantastisk vecka, med många viktiga möten!

Just nu pågår repetitioner och förberedelser för fullt i Sverige och i Sydafrika. Man över sånger, lär känna varandra på distans och lär sig om varandras kulturer. Mycket förväntan, hårt arbete och glädje på båda håll!

Då stigmatiseringen kring funktionsnedsättningar är så utbredd i kåkstäderna är denna resa och kommande konsert så viktig ur flera aspekter. Självklart för varje individ; att få möta nya vänner, utmana sig själv och uppträda tillsammans. Också för anhöriga och personal att känna samhörigheten, men också för att visa samhället i övrigt här att detta är en stolt, kompetent och värdefull grupp människor med precis lika mycket värde som andra!

Vi i Stiftelsen är mycket glada att vi kunnat bidra till att denna viktiga vecka kan genomföras och ser fram emot att berätta mer om denna längre fram. Och är ni runt Kapstaden den 23 mars får ni inte missa konserten såklart!