Mottagare av 2023 års Gustav Whitefield-stipendiat utsedd ❤️

Vi är glada att kunna berätta att Tanju Yulman, idrottslärare i Göteborg, har utsetts till 2023 års Gustavs-stipendiat. Idag, på Barnkonventionens Dag, tog han emot stiftelsens stipendium på 10.000:-.

Gustav Whitefields stipendium delas ut till en person som genom sina egna aktiviteter visar på individens potential och därmed inspirerar barn och ungdomar med funktionsvariationer till nya erfarenheter.

Vi säger stort grattis till Tanju Yulman som är 34 år och arbetar som idrottslärare på Näsetskolan i Göteborg. Det har han gjort sedan cirka 4 år tillbaka. Eleverna går i årskurs F-6 och bland dem finns barn med funktionshinder.

Vid överlämningen deltog delar av juryn som består av författaren och föreläsaren Mikael Andersson, samt Joakim Whitefield, Elisabeth Whitefield, Pia Angervall och Christina Befwe från Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefields styrelse.
”Det är första året som vi delar ut stipendiet” berättar Elisabeth Whitefield, en av grundarna till Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield. Vi startade stiftelsen för att främja funktionshindrade barn och ungdomars utveckling, och hjälper till med olika typer av stöd för att stärka självkänslan och för att stötta dem att nå sin fulla potential. Vi vill också öka förståelsen för att funktionshindrade har samma intresse och utbyte av att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som alla andra har. Det känns viktigt att uppmärksamma eldsjälar som Tanju. Hans inkluderande hållning är ett föredöme och helt i Gustavs anda.”

Motiveringen för årets stipendiat lyder:
Årets Gustavstipendiat är en person som i vardagen väljer att se och stärka alla barns resurser och inte se eventuella begränsningar. Genom ett öppet sinne och ett coachande förhållningssätt skapar stipendiaten avgörande ögonblick för våra barns utveckling. Personen visar att fysisk aktivitet är viktigt för alla, men att sättet man gör det på kan se olika ut. I sin roll som lärare inspirerar vår stipendiat alla barn att utvecklas, våga och växa på sina egna villkor, att alla är lika viktiga i laget. Genom en naturligt inkluderande hållning är personen en förebild och viktig samhällsförändrare som skapar trygga och nyfikna individer redo att möta världen utefter sina egna mål och förutsättningar.”